Rott ala mostra Ester Ladins – Messner Mountain Museum

Bornech, 17/07 – 27/09

Mostra coletiva en gaujiun di 60 agn dala fondaziun dl EPL – Ert por i Ladins

Nos Ladins, popul dles munts – Reflesciun danter ert y natöra

Operes de Rott ispirades ales liëndes ladines : Dolasila  -scoltöra  y pitöra

Catalogh